Blog
İlgimizi çeken şeyler

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN DA WEB SİTESİ ZORUNLULUĞU

Avrupa Birliği uyum sürecinde değiştirilen Türk Ticaret Kanunu; her sermaye şirketinin bir web sitesine sahip olması zorunluluğunu getirdi. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile sermaye şirketlerine getirilen web sitesi kurma konusunda, 1 Temmuz 2013 ‘e kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin sorumlularını 6 aya kadar hapis ceası ve 300 güne kadar para cezası bekliyor. Birçok şirketin hakkında bilgi sahibi olmadığı web sayfası zorunluluğu konusunda zaman kısalıyor. 1 Temmuz tarihinde kanun yürürlüğe girecek. Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde web sitesi oluşturmayan şirketler bir takım yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Bu yaptırımlardan ilki 6 aya kadar hapis cezasıyken, 100 günden 300 güne kadar da adli para cezası… Web sitesi oluşturmuş şirketler sadece bununla kalmayıp, web sitelerini güncel tutmak zorundalar. Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Web Sitelerinde Bulunması Gerekenler;

 • Şirketin Sicil Numarası
 • Ticaret Unvanı
 • İşletmenin Merkezi
 • Taahhüt Edilen ve Ödenen Sermaye Tutarı
 • Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Müdürlerin Adları-Soyadları.

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Firmaların Web Sitelerinden Duyurmak Zorunda Oldukları;

 • Bölünen Şirketler Bölündüklerini İnternet Sitesinde Duyurulacak
 • Bölünen Şirketler Alacaklarını İnternet Sitesinde İlan Edecekler
 • Payların Elden Çıkarılması veya Kazanılması Halinde İnternet Sitesinden Duyuru Yapılacak
 • Fesih Davaları İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Yönetim Kuruluna Seçilenlerin Tescil Olunduğu İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Genel Kurulca Seçilen Şirket Denetçisi İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Genel Kurul Kararı İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Finansal Tabloların Müzakeresine Yönelik Erteleme Kararı İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Genel Kurul Tutanağı İnternet Sitesinde İlan Olacak.
 • Genel Kurul Yetkili Temsilcileri İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • İptal ve Butlan Davaları İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • İptal ve Butlan Davasına İlişkin Mahkeme Kararı İnternet Sitesinde İLan Olacak
 • Esas Sözleşmenin Değiştrilmesine İlişkin Karar İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Sermayenin Arttırılmasına İlişkin Karar İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Yeni Pay Alma ile İlgili Karar İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Sermaye Borcunu Yerine Getirmeyen Ortağa Yapılan İhtar İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Çıkarılması Kararı İnternet Sitesnde İlan Olacak
 • Finansal Tablolar, Yıllık Faaliyet Raporu, Kar Dağtımına İlişkin Kararlar İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Alacaklıların Çağırılması ile İlgili Bildiri İnternet Sitesinde İlan Olacak